Berita Umum

  • Pekeliling Perbendaharaan Negeri Terengganu Bil. 4 tahun 2016 bertarikh 20 Oktober 2016 telah diedarkan kepada Semua Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan/Ketua Pusat Tanggung Jawab Jabatan Kerajaan Negeri, Terengganu dan Semua Ketua Jabatan/ketua Pusat Tanggung Jawab Persekutuan Yang Berkenaan Sahaja.  Sila Rujuk kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu untuk maklumat lanjut.

   Baca Seterusnya

  • PENGAUDITAN KE ATAS PENGUMPULAN DATA RUN 1 & RUN 2 PART 1 Merujuk kepada surat dari Pegawai Kewangan Negeri terengganu (ruj : PERB.TR.U/21/50/01/2-(16) bertarikh 7 April 2016), Kerajaan Persekutuan dan semua Kerajaan Negeri akan melaksanakan Sistem Perakaunan Akruan Kerajaan Negeri (1SPEKS) mulai 1.1.2017. Ke arah pelaksanaan tersebut beberapa strategi telah dan sedang dilaksanakan antaranya...

   Baca Seterusnya

  < 1 >

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.