Visi & Misi

Ditulis pada .

VISI
Ke arah pengurusan pentadbiran yang sistematik, cekap serta memenuhi segala peraturan dan undang-undang.

MISI
Menjadikan audit dalam sebagai agen pembaikian dan pemulihan pengurusan di seluruh jabatan dan agensi jabatan negeri.