PEKELILING PEJABAT PERBENDAHARAAN NEGERI TERENGGANU BIL.1 TAHUN 2017 (ANGGARAN PERBELANJAAN 2017)

Ditulis pada .

Senarai Edaran Pekeliling Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu Bil.1 Tahun 2017 (Anggaran Perbelanjaan 2017) daripada YB Pegawai Kewangan Negeri Terengganu  telah diedarkan kepada semua Pegawai Pengawal/ Ketua Jabatan/Ketua Pusat Tanggung Jawab Jabatan Kerajaan Negeri yang menerangkan maksudnya dengan sendiri untuk makluman dan perjalanan YBhg. Dato' / Tuan / Puan selanjutnya. Sila rujuk kepada Pejabat Perbendaharaan Negeri untuk maklumat selanjutnya.